Em predisposo a donar sentit a cada acte i a vestir de valors les accions. Artista multidisciplinar, gironí (provincial) de cor i educador no creient (quant al sistema educatiu), l’impacte de les meves accions és el que em defineix.