En aquesta formació es treballen continguts entorn la intrapersonalitat, la planificació estratègica i el sistema sòcio-econòmic de manera emocional, reflexiva i compartida.