Una dinàmica basada en la metodologia IUR en la que es mescla cultura, curiositats, dinamisme i valors d’una ciutat o un poble. Turisme alternatiu per a qualsevol ajuntament que ho desitgi.