Conjunt de dinàmiques a elecció que s’adapten i es planifiquen amb la intenció de generar un circuit de reptes que cada equip haurà de superar.

Participants

Espai

Temporalitat

Material

Objectius

Continguts

Desenvolupament

Cada equip participant aporta les dades d’una entitat sense ànim de lucre.

Al final l’equip guanyador presenta la seva entitat i aquesta s’endú un percentatge de la facturació de l’activitat.

Avaluació

Entitat col·laboradora