Un espai, dos equips i una pista. Hi ha objectius, però no sabeu quins són. 

Consells: consciència i paciència.