En el marc d’A ContraRellotge 2030, un projecte iniciat per l’Estació Espai Jove de Girona amb l’objectiu d’enxarxar el talent juvenil i vincular-lo amb projectes professionals i empresarials, l’Equip Desiguals neix per donar resposta a un repte identificat a partir de l’anàlisi del seu entorn: el repte de promoure un paradigma pedagògic que permeti l’avenç cap a la transformació social.

L’Equip Desiguals el formen la Rosa Sàrries Guixé, la Julieta Grenón Gerlach i l’Edi López Marín. Aquestes tres joves han fet ús de la seva acció basada en el pensament crític i de la seva creativitat per desenvolupar el Projecte Desiguals, que es basa en l’aplicació de sessions que a través de metodologies innovadores vinculades amb l’educació no formal els permetin fer accessibles certs continguts que el sistema educatiu no prioritza i que elles consideren imprescindibles tant per l’apoderament juvenil com per un progrés social basat en consciència i competència.

Les sessions del Projecte Desiguals es basen en la Metodologia IUR i s’apliquen en instituts de Girona i grups d’estudiants universitàries. Aquest projecte té el suport d’Efecte Mosquit i de la Fundació per la Creativació, qui aporta viabilitat a la consecució dels objectius apropant el projecte al seu públic destinatari.

En el Pla de Projecte hi ha molta més informació sobre el Projecte Desiguals. Per qualsevol dubte o voluntat de contactar amb l’Equip Desiguals: desiguals@efectemosquit.cat .