El món pateix les nostres inconsciències. Hem arribat tan lluny que ja no hi ha volta enrere: és necessari que algú de nosaltres mori. Seràs tu? O seràs qui decidirà qui mor?

Participants

De 2 a 12

Espai

Temporalitat

Material

Objectius

  • Expressar-se amb arguments convincents
  • Conèixer les individualitats que conformen l’equip
  • Actuar amb coherència vers la pròpia escala de valors
  • Assolir els continguts d’aprenentatge

Continguts

Elaborar proposta (donar resposta a cada objectiu)

ODS

Desenvolupament

El grup s’ha de desfer de personalitats per optar a que una parella sobrevisqui perquè no hi ha recursos per a tothom.

Avaluació

Entitat col·laboradora