A quina hora estem de la nostra vida si durés 12 hores? Potser és el moment de revalorar el temps i, tot i reconèixer la seva importància, prioritzar el nostre estat anímic.