TRANSPARÈNCIA

GENERANT CONFIANÇA

Aquesta pàgina l’anirem actualitzant conforme disposem dels documents definitius.
Per qualsevulla qüestió: bzzz@efectemosquit.cat

Tresoreria

Plans de tresoreria i viabilitat, així com comptes anuals conforme els tinguem.

Administració

Documents que expliciten els objectius i les qualitats de la cooperativa, així com el marc genèric de la pràctica sòcio-productiva.

Gestió

Documents específics que regulen aspectes concrets de la funció cooperativa.

 

Balanç social

Intercooperació

Cartells en els que Efecte Mosquit apareix i que mostren espais en els que ha participat.