Els jocs de taula cooperatius, en general molt poc coneguts. Amb aquesta activitat oferim una planificació lúdico-educativa que ens permetrà conèixer-nos més com a equip. Juguem?

Participants

De 4 a 20

Espai

Qualsevol amb taules i cadires

Temporalitat

2 o 3 hores

Material

Jocs de taula cooperatius

Objectius

  • Treballar cooperativament
  • Accedir a l’aprenentatge en base a una sessió gamificada
  • Assolir els continguts d’aprenentatge

Continguts

Elaborar proposta.

  • Reflexionar i treballar les habilitats derivades del treball en equip

ODS

Desenvolupament

Juguem a jocs cooperatius en els que els rols es marquin molt i reflexionem sobre les nostres participacions.

Avaluació

Entitat col·laboradora